Betingelser og vilkår

AVTALE MELLOM KUNDEN OG HOTELS.COM, L.P.
Velkommen til gruppereisetjenesten på nettstedet til Hotels.comTM (heretter "nettstedet"). Begrepene "vi", "oss" og "Hotels.com" refererer til Hotels.com, L.P., som er et kommandittselskap, og/eller datterselskapene våre. Begrepet "du" refererer til kunden som besøker nettstedet, og/eller som utfører en gruppebestillingsforespørsel gjennom oss direkte via dette nettstedet eller indirekte gjennom en eller flere av samarbeidspartnerne våre som vi tilbyr tjenester gjennom. Alle bestillinger du foretar gjennom oss, er underlagt de vilkår, betingelser og merknader som gjelder på det tidspunktet du utfører bestillingen. Vi forbeholder oss retten til, når som helst og etter eget skjønn, å endre avtalen uten varsel på forhånd. Ved å besøke og bruke og fortsette å besøke og bruke dette nettstedet godtar du den oppdaterte eller endrede avtalen.

BRUK AV NETTSTEDET

For å kunne bruke dette nettstedet må du

1. være minst 18 år gammel,

2. rettmessig kunne skape en rettslig bindende forpliktelse for deg selv eller for en annen person,

3. bruke dette nettstedet i overensstemmelse med denne avtalen,

4. kun bruke dette nettstedet for å utføre legitime bestillinger for deg selv eller for en annen person som du har fått fullmakt til å handle på vegne av,

5. kun oppgi korrekt, nøyaktig, gyldig og fullstendig informasjon på nettstedet, og,

6. hvis du har en konto hos Hotels.com, verne alle opplysningene dine tilknyttet kontoen din. Du må videre ha oppsyn med og vil ha det fulle ansvaret for all bruk av kontoen din som skjer av andre enn deg selv. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å nekte enhver person adgang til dette nettstedet og tjenestene som vi tilbyr, når som helst og av en hvilken som helst grunn, deriblant, men ikke begrenset til, brudd på noe av det som står i denne avtalen.

GRUPPEBESTILLINGER MED HOTELLER

Straks du har utført en bestillingsforespørsel for en gruppereise, vil reisetjenestepartneren vår Lexyl Travel Technologies Incorporated, som opererer under navnet HotelPlanner (heretter "HotelPlanner"), sende forespørselen til flere hoteller. Hvert hotell vil gi et eget svar på forespørselen din, enten på språket ditt, på språket som snakkes i det området hotellet ligger i, eller på engelsk, via en e-post som sendes direkte til deg, og som inneholder gruppeprisene og rommene de kan tilby for datoene dine. Du kan se alle svarene fra hotellene ved å logge på gruppebestillingskontoen din på Hotels.com på dette nettstedet. Når du har mottatt svar fra hotellene, er du ansvarlig for å kontakte hotellet, i tråd med dette hotellets oppgitte instruksjoner, for å fullføre gruppebestillingen din. Tilbudene som gis til deg av hotellene i e-posten de sender deg, og alle bestillinger som du utfører med dem, er underlagt betingelsene og vilkårene som er oppgitt av hotellene, deriblant, men ikke begrenset til a) varigheten av tilbudets gyldighet, b) betalingsvilkårene, c) avbestillingsvilkårene, og d) vilkårene tilknyttet tilleggskostnader.

GAVEKORT PÅ HOTELS.COM

Gavekort på Hotels.com kan ikke brukes på bestillinger som utføres gjennom gruppereisetjenestene.

GENERELL ANSVARSFRASKRIVELSE

Verken Hotels.com eller HotelPlanner er ansvarlig for noen handlinger eller utelatelser begått av noe hotell, flyselskap, bilutleiefirma eller annet reiserelatert selskap, og både Hotels.com og HotelPlanner fraskriver seg alt ansvar for faktiske, utilsiktede eller indirekte skader forårsaket av disse virksomhetene eller av Hotels.com eller HotelPlanner.

Betingelser og vilkår for Hotels.com™ Rewards

Bestillinger som utføres hos hoteller gjennom tjenestene for gruppereiser, kvalifiserer ikke for samling av bonuspoeng med Hotels.com Rewards.

© 2002–2016 Hotels.com L.P. Med enerett. Hotels.com, Hotels.com™ Rewards og Hotels.com-logoen er varemerker eler registrerte varemerker underlagt Hotels.com, L.P. i USA og/eller andre land.